בוגרים, לאומית, בית A, סיבוב שני 2019/2020

קבוצות זמן תאריך
3:10 21:30
חולון - Ice Peaks
02.03.2020
יום שני
5:1 22:15
חולון - Ice Peaks
06.03.2020
יום שישי
-:- 07:00
חולון - Ice Peaks
14.03.2020
שבת
-:- 08:30
חולון - Ice Peaks
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
23.03.2020
יום שני
-:- 23:15
חולון - Ice Peaks
06.04.2020
יום שני
-:- 22:15
חולון - Ice Peaks
24.04.2020
יום שישי
-:- 22:15
חולון - Ice Peaks
08.05.2020
יום שישי
-:- 23:30
חולון - Ice Peaks
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
11.05.2020
יום שני
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
18.05.2020
יום שני
-:- 22:15
חולון - Ice Peaks
22.05.2020
יום שישי