קבוצות זמן תאריך
4:7 08:30
חולון - Ice Peaks
29.06.2019
שבת
1:0 00:15
חולון - Ice Peaks
05.07.2019
יום שישי
4:9 23:00
חולון - Ice Peaks