קבוצות זמן תאריך
0:10 22:45
חולון - Ice Peaks
23.10.2017
יום שני
SO 5:4 22:45
חולון - Ice Peaks
30.10.2017
יום שני
2:4 22:45
חולון - Ice Peaks
06.11.2017
יום שני
3:5 22:45
חולון - Ice Peaks
13.11.2017
יום שני
3:0 22:45
חולון - Ice Peaks
20.11.2017
יום שני
1:13 22:45
חולון - Ice Peaks
27.11.2017
יום שני
2:15 23:45
חולון - Ice Peaks
01.12.2017
יום שישי
3:8 23:45
חולון - Ice Peaks
08.12.2017
יום שישי
SO 5:4 22:45
חולון - Ice Peaks
11.12.2017
יום שני
2:5 22:45
חולון - Ice Peaks
18.12.2017
יום שני
5:2 22:15
חולון - Ice Peaks
29.12.2017
יום שישי
4:1 22:45
חולון - Ice Peaks
05.01.2018
יום שישי
5:6 22:45
חולון - Ice Peaks
08.01.2018
יום שני
-:- 22:15
חולון - Ice Peaks
19.01.2018
יום שישי
4:9 22:15
חולון - Ice Peaks
26.01.2018
יום שישי
8:1 22:45
חולון - Ice Peaks
29.01.2018
יום שני
1:6 08:30
חולון - Ice Peaks
03.02.2018
שבת
2:8 22:45
חולון - Ice Peaks
05.02.2018
יום שני
SO 4:3 22:45
חולון - Ice Peaks
19.02.2018
יום שני
1:4 23:30
חולון - Ice Peaks
23.02.2018
יום שישי
2:13 21:30
חולון - Ice Peaks
05.03.2018
יום שני
2:4 22:00
חולון - Ice Peaks
23.03.2018
יום שישי
2:7 23:00
חולון - Ice Peaks
26.03.2018
יום שני
10:1 22:45
חולון - Ice Peaks
16.04.2018
יום שני
6:4 22:45
חולון - Ice Peaks
30.04.2018
יום שני
0:8 22:45
חולון - Ice Peaks
21.05.2018
יום שני
2:5 22:45
חולון - Ice Peaks
28.05.2018
יום שני