בוגרים, לאומית 2021/2022

קבוצות שעה תאריך
5:7
22:15
חולון - Ice Peaks
19.11.2021
יום שישי
4:2
22:15
חולון - Ice Peaks
22.11.2021
יום שני
11:3
23:30
חולון - Ice Peaks
2:8
12:00
מטולה ,Canada Center
25.11.2021
יום חמישי
0:12
22:15
חולון - Ice Peaks
03.12.2021
יום שישי
0:10
22:45
חולון - Ice Peaks
04.12.2021
שבת
2:7
22:15
חולון - Ice Peaks
10.12.2021
יום שישי
5:7
23:30
חולון - Ice Peaks
6:8
21:30
חולון - Ice Peaks
13.12.2021
יום שני
5:0*
20:00
מטולה ,Canada Center
16.12.2021
יום חמישי
4:1
23:30
חולון - Ice Peaks
17.12.2021
יום שישי
9:5
22:45
חולון - Ice Peaks
27.12.2021
יום שני
5:0*
22:45
חולון - Ice Peaks
03.01.2022
יום שני
24:0
22:15
חולון - Ice Peaks
07.01.2022
יום שישי
4:5
22:45
חולון - Ice Peaks
10.01.2022
יום שני
2:11
21:00
מטולה ,Canada Center
13.01.2022
יום חמישי
SO 5:4
22:30
מטולה ,Canada Center
2:13
22:15
חולון - Ice Peaks
14.01.2022
יום שישי
2:7
22:15
חולון - Ice Peaks
15.01.2022
שבת
1:4
21:00
מטולה ,Canada Center
20.01.2022
יום חמישי
0:11
22:30
מטולה ,Canada Center
4:2
22:45
חולון - Ice Peaks
24.01.2022
יום שני
2:4
22:45
חולון - Ice Peaks
31.01.2022
יום שני
0:9
22:15
חולון - Ice Peaks
11.02.2022
יום שישי
SO 3:4
19:30
מטולה ,Canada Center
19.02.2022
שבת
7:9
22:15
חולון - Ice Peaks
6:1
22:45
חולון - Ice Peaks
21.02.2022
יום שני
5:6
22:15
חולון - Ice Peaks
25.02.2022
יום שישי
5:0*
20:30
מטולה ,Canada Center
05.03.2022
שבת
1:9
21:30
חולון - Ice Peaks
09.03.2022
יום רביעי
10:4
22:15
חולון - Ice Peaks
11.03.2022
יום שישי
3:6
20:00
מטולה ,Canada Center
12.03.2022
שבת
2:3
22:15
חולון - Ice Peaks
18.03.2022
יום שישי
5:1
19:15
מטולה ,Canada Center
19.03.2022
שבת
7:6
22:45
חולון - Ice Peaks
21.03.2022
יום שני
8:0
21:30
מטולה ,Canada Center
24.03.2022
יום חמישי
-:-
22:45
חולון - Ice Peaks
09.05.2022
יום שני