קבוצות זמן תאריך
1:6 20:15
חולון - Ice Peaks
05.03.2018
יום שני
12:2 21:30
חולון - Ice Peaks
30.04.2018
יום שני
-:- 23:00
חולון - Ice Peaks
01.06.2018
יום שישי