קבוצות זמן תאריך
9:3 21:30
חולון - Ice Peaks
23.10.2017
יום שני
1:13 21:30
חולון - Ice Peaks
13.11.2017
יום שני
2:4 23:30
חולון - Ice Peaks
24.11.2017
יום שישי
2:3 21:30
חולון - Ice Peaks
27.11.2017
יום שני
9:1 21:30
חולון - Ice Peaks
11.12.2017
יום שני
4:6 23:00
חולון - Ice Peaks
15.12.2017
יום שישי
12:2 22:45
חולון - Ice Peaks
25.12.2017
יום שני
SO 3:4 21:30
חולון - Ice Peaks
08.01.2018
יום שני
2:8 22:45
חולון - Ice Peaks
22.01.2018
יום שני
4:17 23:30
חולון - Ice Peaks
26.01.2018
יום שישי
4:7 23:45
חולון - Ice Peaks
09.02.2018
יום שישי
8:3 22:45
חולון - Ice Peaks
12.02.2018
יום שני
10:2 23:30
חולון - Ice Peaks
09.03.2018
יום שישי
1:3 22:45
חולון - Ice Peaks
14.05.2018
יום שני
2:4 21:30
חולון - Ice Peaks
21.05.2018
יום שני