חולון - Ice Peaks
אוקטובר 27, שבת, 08:30
Rishon Ice Devils - U18

Rishon Ice Devils - U18

29 : 3
Holon Scorpions - U18

Holon Scorpions - U18