חולון - Ice Peaks
פברואר 11, יום שני, 20:15
Rishon Ice Devils - U18

Rishon Ice Devils - U18

16 : 6
Yehud Silver Fox - U18

Yehud Silver Fox - U18