חולון - Ice Peaks
מרץ 2, שבת, 07:00
Rishon Ice Devils - U18

Rishon Ice Devils - U18

12 : 5
Yehud Silver Fox - U18

Yehud Silver Fox - U18