קבוצות זמן תאריך
0:10 21:30
חולון - Ice Peaks
19.02.2018
יום שני
1:2 21:00
מטולה ,Canada Center
23.02.2018
יום שישי
7:4 19:30
מטולה ,Canada Center
16.03.2018
יום שישי
7:2 20:15
חולון - Ice Peaks
30.04.2018
יום שני
1:7 20:15
חולון - Ice Peaks
21.05.2018
יום שני