קבוצות זמן תאריך
1:2 17:45
מטולה ,Canada Center
27.10.2017
יום שישי
1:15 18:00
מטולה ,Canada Center
03.11.2017
יום שישי
SO 1:2 19:45
מטולה ,Canada Center
17.11.2017
יום שישי
0:13 17:45
מטולה ,Canada Center
24.11.2017
יום שישי
0:23 21:30
חולון - Ice Peaks
29.11.2017
יום רביעי
11:2 22:45
חולון - Ice Peaks
22.12.2017
יום שישי
3:0 08:30
חולון - Ice Peaks
30.12.2017
שבת
0:5
** הפסד טכני
19:30
מטולה ,Canada Center
12.01.2018
יום שישי
1:4 20:15
חולון - Ice Peaks
22.01.2018
יום שני
11:5 07:00
חולון - Ice Peaks
03.02.2018
שבת
0:20 21:30
חולון - Ice Peaks
07.02.2018
יום רביעי
19:0 18:00
מטולה ,Canada Center
16.02.2018
יום שישי
11:2 18:00
מטולה ,Canada Center
23.02.2018
יום שישי
14:0 19:30
מטולה ,Canada Center
0:21 21:30
חולון - Ice Peaks
07.03.2018
יום רביעי