קבוצות זמן תאריך
6:7 07:00
חולון - Ice Peaks
09.11.2019
שבת
5:9 08:30
חולון - Ice Peaks
SO 3:4
** Game Winning Shots
18:15
מטולה ,Canada Center
22.11.2019
יום שישי
2:13 07:00
חולון - Ice Peaks
23.11.2019
שבת
SO 8:7
** Game Winning Shots
08:00
חולון - Ice Peaks
5:9 07:00
חולון - Ice Peaks
14.12.2019
שבת
5:0 18:15
מטולה ,Canada Center
20.12.2019
יום שישי
3:4 07:00
חולון - Ice Peaks
21.12.2019
שבת
2:8 08:30
חולון - Ice Peaks
1:13 19:30
מטולה ,Canada Center
27.12.2019
יום שישי
7:8 07:00
חולון - Ice Peaks
04.01.2020
שבת
7:6 07:00
חולון - Ice Peaks
11.01.2020
שבת
11:0 18:00
מטולה ,Canada Center
17.01.2020
יום שישי
3:5 22:15
חולון - Ice Peaks
8:5 07:00
חולון - Ice Peaks
25.01.2020
שבת
7:5 21:30
חולון - Ice Peaks
03.02.2020
יום שני
1:5 19:30
מטולה ,Canada Center
07.02.2020
יום שישי
4:13 07:00
חולון - Ice Peaks
08.02.2020
שבת
9:6 08:30
חולון - Ice Peaks
6:5 07:00
חולון - Ice Peaks
15.02.2020
שבת
5:7 07:00
חולון - Ice Peaks
22.02.2020
שבת
3:5 07:00
חולון - Ice Peaks
29.02.2020
שבת
3:4 08:30
חולון - Ice Peaks
4:8 07:00
חולון - Ice Peaks
07.03.2020
שבת
-:- 19:30
מטולה ,Canada Center
13.03.2020
יום שישי
-:- 19:30
מטולה ,Canada Center
20.03.2020
יום שישי
-:- 07:00
חולון - Ice Peaks
21.03.2020
שבת
-:- 21:30
חולון - Ice Peaks
23.03.2020
יום שני
-:- 07:00
חולון - Ice Peaks
28.03.2020
שבת
-:- 22:15
חולון - Ice Peaks
17.04.2020
יום שישי
-:- 07:00
חולון - Ice Peaks
18.04.2020
שבת
-:- 08:30
חולון - Ice Peaks
-:- 07:00
חולון - Ice Peaks
25.04.2020
שבת
-:- 18:15
חולון - Ice Peaks
08.05.2020
יום שישי
-:- 19:30
מטולה ,Canada Center
15.05.2020
יום שישי
-:- 07:40
חולון - Ice Peaks
16.05.2020
שבת
-:- 21:30
חולון - Ice Peaks
18.05.2020
יום שני
-:- 07:00
חולון - Ice Peaks
23.05.2020
שבת
-:- 08:30
חולון - Ice Peaks