קבוצות זמן תאריך
1:5 19:30
מטולה ,Canada Center
16.11.2012
יום שישי
2:4 18:00
מטולה ,Canada Center
23.11.2012
יום שישי
11:4 19:30
מטולה ,Canada Center
0:14 19:30
מטולה ,Canada Center
30.11.2012
יום שישי
0:17 18:00
מטולה ,Canada Center
07.12.2012
יום שישי
1:0 18:00
מטולה ,Canada Center
14.12.2012
יום שישי
2:7 18:00
מטולה ,Canada Center
21.12.2012
יום שישי
4:1 19:30
מטולה ,Canada Center
28.12.2012
יום שישי
8:2 19:30
מטולה ,Canada Center
11.01.2013
יום שישי
2:3 18:00
מטולה ,Canada Center
25.01.2013
יום שישי
23:0 21:00
חולון - Ice Peaks
06.03.2013
יום רביעי
2:8 21:15
חולון - Ice Peaks
11.03.2013
יום שני
6:9 21:15
חולון - Ice Peaks
12.03.2013
יום שלישי
0:16 21:00
חולון - Ice Peaks
13.03.2013
יום רביעי
3:7 22:00
חולון - Ice Peaks
14.03.2013
יום חמישי