חולון - Ice Peaks
נובמבר 3, שבת, 08:30
Yehud Silver Fox - U20

Yehud Silver Fox - U20

2 : 10
Rishon Ice Devils - U20

Rishon Ice Devils - U20