חולון - Ice Peaks
פברואר 22, יום שישי, 22:00
Petakh Tikva - U20

Petakh Tikva - U20

3 : 7
Rishon Ice Devils - U20

Rishon Ice Devils - U20