חולון - Ice Peaks
אפריל 6, שבת, 08:30
Petakh Tikva - U20

Petakh Tikva - U20

2 : 7
Rishon Ice Devils - U20

Rishon Ice Devils - U20