חולון - Ice Peaks
דצמבר 21, שבת, 07:00
Petakh Tikva - U20

Petakh Tikva - U20

4 : 3
Yehud Silver Fox - U20

Yehud Silver Fox - U20