חולון - Ice Peaks
ינואר 4, שבת, 07:00
Petakh Tikva - U20

Petakh Tikva - U20

8 : 7
Rishon Devils - U20

Rishon Devils - U20

(3-5 2-1 2-2)