חולון - Ice Peaks
פברואר 8, שבת, 08:30
Petakh Tikva - U20

Petakh Tikva - U20

6 : 9
Rishon Devils - U20

Rishon Devils - U20