חולון - Ice Peaks
ינואר 31, שבת, 07:00
Yehud Silver Fox - U20

Yehud Silver Fox - U20

3 : 10
Rishon Devils - U20

Rishon Devils - U20