הוקי רולר | משחק ידידותי חיפה - נהריה

המשך, פרק 2 - part 2
המשך, פרק 2 - part 2
המשך, פרק 3 - part 3
המשך, פרק 3 - part 3