מבזקי Hawks Haifa

בוגרים, לאומית 2018/2019

קבוצות שעה תאריך
7:5
23:00
חולון - Ice Peaks
26.10.2018
יום שישי
3:2
22:00
חולון - Ice Peaks
02.11.2018
יום שישי
4:0
23:30
חולון - Ice Peaks
15:0
23:30
חולון - Ice Peaks
09.11.2018
יום שישי
10:3
21:30
חולון - Ice Peaks
19.11.2018
יום שני
5:8
22:45
חולון - Ice Peaks
5:6
22:00
חולון - Ice Peaks
23.11.2018
יום שישי
5:0*
23:45
חולון - Ice Peaks
7:2
22:30
מטולה ,Canada Center
30.11.2018
יום שישי
8:1
23:30
חולון - Ice Peaks
7:1
23:00
חולון - Ice Peaks
06.12.2018
יום חמישי
5:1
20:30
מטולה ,Canada Center
21.12.2018
יום שישי
5:2
23:45
חולון - Ice Peaks
0:10
21:30
חולון - Ice Peaks
24.12.2018
יום שני
1:12
22:45
חולון - Ice Peaks
4:2
21:00
מטולה ,Canada Center
03.01.2019
יום חמישי
3:5
22:45
חולון - Ice Peaks
07.01.2019
יום שני
7:4
23:45
חולון - Ice Peaks
11.01.2019
יום שישי
9:5
21:30
חולון - Ice Peaks
14.01.2019
יום שני
5:6
22:45
חולון - Ice Peaks
3:0
21:30
מטולה ,Canada Center
17.01.2019
יום חמישי
8:0
22:00
חולון - Ice Peaks
18.01.2019
יום שישי
4:0
23:45
חולון - Ice Peaks
1:9
22:00
חולון - Ice Peaks
25.01.2019
יום שישי
6:8
21:30
חולון - Ice Peaks
28.01.2019
יום שני
2:9
22:45
חולון - Ice Peaks
3:2
22:00
חולון - Ice Peaks
01.02.2019
יום שישי
10:1
23:45
חולון - Ice Peaks
2:0
22:30
מטולה ,Canada Center
07.02.2019
יום חמישי
11:4
22:00
חולון - Ice Peaks
08.02.2019
יום שישי
8:5
21:30
חולון - Ice Peaks
11.02.2019
יום שני
7:1
22:45
חולון - Ice Peaks
8:2
21:30
מטולה ,Canada Center
14.02.2019
יום חמישי
1:7
22:45
חולון - Ice Peaks
18.02.2019
יום שני
4:8
23:45
חולון - Ice Peaks
22.02.2019
יום שישי
2:9
21:30
חולון - Ice Peaks
25.02.2019
יום שני
1:3
22:45
חולון - Ice Peaks
5:2
22:30
מטולה ,Canada Center
28.02.2019
יום חמישי
8:5
21:15
חולון - Ice Peaks
11.03.2019
יום שני
6:3
21:30
מטולה ,Canada Center
7:4
21:30
חולון - Ice Peaks
25.03.2019
יום שני
2:8
22:45
חולון - Ice Peaks
SO 7:6*
21:00
מטולה ,Canada Center
04.04.2019
יום חמישי
5:6
21:30
חולון - Ice Peaks
08.04.2019
יום שני
8:3
22:45
חולון - Ice Peaks
2:0
20:15
חולון - Ice Peaks
10.04.2019
יום רביעי
5:0*
22:15
חולון - Ice Peaks
12.04.2019
יום שישי
SO 5:4*
23:45
חולון - Ice Peaks
10:1
22:45
חולון - Ice Peaks
17.04.2019
יום רביעי
2:1
21:30
מטולה ,Canada Center
18.04.2019
יום חמישי
2:10
23:45
חולון - Ice Peaks
10.05.2019
יום שישי
2:4
08:30
חולון - Ice Peaks
11.05.2019
שבת
5:1
21:30
חולון - Ice Peaks
13.05.2019
יום שני
0:5*
22:15
חולון - Ice Peaks
17.05.2019
יום שישי
3:5
23:45
חולון - Ice Peaks
7:1
17:00
מטולה ,Canada Center
24.05.2019
יום שישי
17:4
22:00
חולון - Ice Peaks
2:13
23:45
חולון - Ice Peaks
3:1
22:00
חולון - Ice Peaks
27.05.2019
יום שני
6:7
23:15
חולון - Ice Peaks
2:3
23:30
חולון - Ice Peaks
31.05.2019
יום שישי
10:1
22:15
מטולה ,Canada Center
06.06.2019
יום חמישי
1:6
21:30
חולון - Ice Peaks
10.06.2019
יום שני
0:7
22:45
חולון - Ice Peaks
7:3
21:30
חולון - Ice Peaks
17.06.2019
יום שני
3:6
22:45
חולון - Ice Peaks
3:7
21:30
חולון - Ice Peaks
24.06.2019
יום שני
12:1
22:45
חולון - Ice Peaks
-:-
20:30
מטולה ,Canada Center
27.06.2019
יום חמישי
1:2
17:00
מטולה ,Canada Center
28.06.2019
יום שישי
5:7
22:15
חולון - Ice Peaks
9:4
23:45
חולון - Ice Peaks
0:7
21:00
מטולה ,Canada Center
07.07.2019
יום ראשון