בוגרים, לאומית 2018/2019

 מטולה ,Canada Center
יוני 27, יום חמישי, 20:30
Metulla HC

Metulla HC

- : -
Yehud Silver Fox

Yehud Silver Fox