קבוצות זמן תאריך
0:16 20:00
מטולה ,Canada Center
31.10.2019
יום חמישי
5:4 22:15
חולון - Ice Peaks
01.11.2019
יום שישי
SO 5:4
** Game Winning Shots
22:00
מטולה ,Canada Center
07.11.2019
יום חמישי
7:5 22:00
חולון - Ice Peaks
08.11.2019
יום שישי
11:2 23:15
חולון - Ice Peaks
SO 2:1 21:30
חולון - Ice Peaks
11.11.2019
יום שני
1:20 22:45
חולון - Ice Peaks
4:2 22:15
חולון - Ice Peaks
15.11.2019
יום שישי
SO 7:6
** Game Winning Shots
23:30
חולון - Ice Peaks
6:2 22:45
חולון - Ice Peaks
18.11.2019
יום שני
1:3 19:30
מטולה ,Canada Center
22.11.2019
יום שישי
19:0 22:15
חולון - Ice Peaks
0:5
** הפסד טכני ל-Petakh Tikva
23:30
חולון - Ice Peaks
7:3 21:30
חולון - Ice Peaks
25.11.2019
יום שני
0:5
** הפסד טכני ל-Petakh Tikva
22:45
חולון - Ice Peaks
2:13 23:15
חולון - Ice Peaks
28.11.2019
יום חמישי
4:7 22:15
חולון - Ice Peaks
29.11.2019
יום שישי
1:5 23:30
חולון - Ice Peaks
14:1 22:45
חולון - Ice Peaks
02.12.2019
יום שני
8:3 23:30
חולון - Ice Peaks
06.12.2019
יום שישי
4:1 20:15
חולון - Ice Peaks
09.12.2019
יום שני
3:8 21:30
חולון - Ice Peaks
3:8 22:45
חולון - Ice Peaks
14:1 22:15
חולון - Ice Peaks
13.12.2019
יום שישי
0:11 23:30
חולון - Ice Peaks
4:2 22:45
חולון - Ice Peaks
16.12.2019
יום שני
0:12 19:30
מטולה ,Canada Center
20.12.2019
יום שישי
11:3 22:30
חולון - Ice Peaks
SO 5:6
** Game Winning Shots
21:30
חולון - Ice Peaks
23.12.2019
יום שני
3:8 22:45
חולון - Ice Peaks
6:3 19:30
מטולה ,Canada Center
26.12.2019
יום חמישי
15:0 20:45
מטולה ,Canada Center
5:0
** הפסד טכני ל-Holon Ninjas
22:15
חולון - Ice Peaks
27.12.2019
יום שישי
0:5
** הפסד טכני ל-Rishon Legion
23:30
חולון - Ice Peaks
3:4 22:45
חולון - Ice Peaks
30.12.2019
יום שני
11:5 22:15
חולון - Ice Peaks
03.01.2020
יום שישי
1:15 21:30
חולון - Ice Peaks
06.01.2020
יום שני
1:7 22:45
חולון - Ice Peaks
5:6 22:15
חולון - Ice Peaks
10.01.2020
יום שישי
2:11 23:30
חולון - Ice Peaks
1:11 22:45
חולון - Ice Peaks
13.01.2020
יום שני
1:3 21:30
חולון - Ice Peaks
16.01.2020
יום חמישי
4:0 22:45
חולון - Ice Peaks
18:1 19:30
מטולה ,Canada Center
17.01.2020
יום שישי
8:2 21:30
חולון - Ice Peaks
20.01.2020
יום שני
2:12 22:45
חולון - Ice Peaks
2:3 20:15
חולון - Ice Peaks
22.01.2020
יום רביעי
0:15 21:30
חולון - Ice Peaks
6:9 22:45
חולון - Ice Peaks
27.01.2020
יום שני
0:15 22:15
חולון - Ice Peaks
31.01.2020
יום שישי
2:0 23:30
חולון - Ice Peaks
5:0
** הפסד טכני ל-Yehud Silver Fox
22:45
חולון - Ice Peaks
03.02.2020
יום שני
2:1 18:00
מטולה ,Canada Center
06.02.2020
יום חמישי
5:0 22:15
חולון - Ice Peaks
07.02.2020
יום שישי
7:3 22:30
מטולה ,Canada Center
0:11 23:30
חולון - Ice Peaks
10.02.2020
יום שני
4:7 21:30
חולון - Ice Peaks
17.02.2020
יום שני
3:1 22:45
חולון - Ice Peaks
SO 3:2
** Game Winning Shots
22:15
חולון - Ice Peaks
21.02.2020
יום שישי
1:11 23:30
חולון - Ice Peaks
-:- 17:00
מטולה ,Canada Center
28.03.2020
שבת
-:- 18:30
מטולה ,Canada Center
-:- 20:00
מטולה ,Canada Center
-:- 22:15
מטולה ,Canada Center
03.04.2020
יום שישי
-:- 23:30
מטולה ,Canada Center