קבוצות זמן תאריך
3:1 22:45
חולון - Ice Peaks
05.11.2018
יום שני
3:12 22:00
חולון - Ice Peaks
09.11.2018
יום שישי
8:5 22:45
חולון - Ice Peaks
12.11.2018
יום שני
-:- 21:00
מטולה ,Canada Center
23.11.2018
יום שישי
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
26.11.2018
יום שני
-:- 21:00
מטולה ,Canada Center
30.11.2018
יום שישי
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
03.12.2018
יום שני
-:- 23:30
חולון - Ice Peaks
07.12.2018
יום שישי
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
10.12.2018
יום שני
-:- 21:00
מטולה ,Canada Center
13.12.2018
יום חמישי
-:- 22:00
חולון - Ice Peaks
14.12.2018
יום שישי
-:- 23:45
חולון - Ice Peaks
17.12.2018
יום שני
-:- 22:00
חולון - Ice Peaks
21.12.2018
יום שישי
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
24.12.2018
יום שני
-:- 22:00
חולון - Ice Peaks
28.12.2018
יום שישי
-:- 23:45
חולון - Ice Peaks