בוגרים, העל 2021/2022

פרטי המשחק שעה תאריך
2:12
23:30
חולון - Ice Peaks
19.11.2021
יום שישי
0:5*
23:30
חולון - Ice Peaks
03.12.2021
יום שישי
1:2
22:45
חולון - Ice Peaks
06.12.2021
יום שני
6:1
22:15
חולון - Ice Peaks
11.12.2021
שבת
6:4
21:30
מטולה ,Canada Center
16.12.2021
יום חמישי
0:5*
23:00
מטולה ,Canada Center
3:5
22:45
חולון - Ice Peaks
20.12.2021
יום שני
SO 3:4
21:30
חולון - Ice Peaks
29.12.2021
יום רביעי
3:7
22:15
חולון - Ice Peaks
08.01.2022
שבת
3:0
22:45
חולון - Ice Peaks
17.01.2022
יום שני
8:0
21:30
חולון - Ice Peaks
19.01.2022
יום רביעי
1:3
22:15
חולון - Ice Peaks
22.01.2022
שבת
1:5
22:15
חולון - Ice Peaks
05.02.2022
שבת
7:4
22:45
חולון - Ice Peaks
07.02.2022
יום שני
5:6
22:45
חולון - Ice Peaks
14.02.2022
יום שני
0:5*
22:15
חולון - Ice Peaks
18.02.2022
יום שישי
11:1
22:15
חולון - Ice Peaks
04.03.2022
יום שישי
3:6
22:45
חולון - Ice Peaks
07.03.2022
יום שני
3:1
21:30
מטולה ,Canada Center
12.03.2022
שבת
5:0*
21:30
מטולה ,Canada Center
17.03.2022
יום חמישי
5:0*
22:45
חולון - Ice Peaks
28.03.2022
יום שני
4:7
22:00
חולון - Ice Peaks
31.03.2022
יום חמישי
1:4
21:15
מטולה ,Canada Center
07.04.2022
יום חמישי
-:-
22:15
חולון - Ice Peaks
09.04.2022
שבת
-:-
20:30
מטולה ,Canada Center
30.04.2022
שבת
5:0*
22:45
חולון - Ice Peaks
02.05.2022
יום שני
-:-
22:15
חולון - Ice Peaks
07.05.2022
שבת