קבוצות זמן תאריך
3:1 22:45
חולון - Ice Peaks
05.11.2018
יום שני
3:12 22:00
חולון - Ice Peaks
09.11.2018
יום שישי
8:5 22:45
חולון - Ice Peaks
12.11.2018
יום שני
1:15 22:45
חולון - Ice Peaks
26.11.2018
יום שני
3:8 21:00
מטולה ,Canada Center
30.11.2018
יום שישי
3:11 08:30
חולון - Ice Peaks
01.12.2018
שבת
1:12 22:45
חולון - Ice Peaks
03.12.2018
יום שני
SO 3:2
** Game Winning Shots
22:45
חולון - Ice Peaks
10.12.2018
יום שני
1:6 21:00
מטולה ,Canada Center
13.12.2018
יום חמישי
2:6 22:30
מטולה ,Canada Center
5:10 22:45
חולון - Ice Peaks
17.12.2018
יום שני
1:6 22:00
חולון - Ice Peaks
21.12.2018
יום שישי
3:10 23:00
חולון - Ice Peaks
26.12.2018
יום רביעי
2:7 22:00
חולון - Ice Peaks
28.12.2018
יום שישי
3:6 23:30
חולון - Ice Peaks
5:4 22:00
חולון - Ice Peaks
04.01.2019
יום שישי
10:5 22:45
חולון - Ice Peaks
10.01.2019
יום חמישי
4:9 22:00
חולון - Ice Peaks
11.01.2019
יום שישי
4:11 23:00
חולון - Ice Peaks
24.01.2019
יום חמישי
4:3 19:30
מטולה ,Canada Center
25.01.2019
יום שישי
SO 4:5
** Game Winning Shots
20:45
מטולה ,Canada Center
3:4 21:00
מטולה ,Canada Center
31.01.2019
יום חמישי
SO 9:10 22:45
חולון - Ice Peaks
04.02.2019
יום שני
1:8 23:00
חולון - Ice Peaks
07.02.2019
יום חמישי
9:3 23:00
חולון - Ice Peaks
13.02.2019
יום רביעי
3:6 23:00
חולון - Ice Peaks
27.02.2019
יום רביעי
1:8 23:00
חולון - Ice Peaks
07.03.2019
יום חמישי
2:4 22:45
חולון - Ice Peaks
11.03.2019
יום שני
0:6 22:15
חולון - Ice Peaks
15.03.2019
יום שישי
SO 5:4
** Game Winning Shots
22:45
חולון - Ice Peaks
01.04.2019
יום שני
4:0 21:30
מטולה ,Canada Center
11.04.2019
יום חמישי
7:6 23:00
חולון - Ice Peaks
15.04.2019
יום שני
4:5 23:45
חולון - Ice Peaks
29.04.2019
יום שני
10:3 23:45
חולון - Ice Peaks
03.05.2019
יום שישי
12:2 22:45
חולון - Ice Peaks
06.05.2019
יום שני
4:5 22:15
חולון - Ice Peaks
10.05.2019
יום שישי
4:1 23:00
חולון - Ice Peaks
15.05.2019
יום רביעי
5:0
** הפסד טכני ל-Jerusalem Bears
23:00
חולון - Ice Peaks
16.05.2019
יום חמישי
12:2 22:45
חולון - Ice Peaks
20.05.2019
יום שני
5:1 23:00
חולון - Ice Peaks
22.05.2019
יום רביעי
6:2 21:00
מטולה ,Canada Center
24.05.2019
יום שישי
5:0
** הפסד טכני ל-Jerusalem Bears
23:00
חולון - Ice Peaks
29.05.2019
יום רביעי
5:0
** הפסד טכני ל-Raanana Hitmen
21:30
מטולה ,Canada Center
30.05.2019
יום חמישי
5:1 19:30
מטולה ,Canada Center
01.06.2019
שבת
5:5 20:15
חולון - Ice Peaks
30.06.2019
יום ראשון