קבוצות זמן תאריך
3:1 22:45
חולון - Ice Peaks
05.11.2018
יום שני
3:12 22:00
חולון - Ice Peaks
09.11.2018
יום שישי
8:5 22:45
חולון - Ice Peaks
12.11.2018
יום שני
1:15 22:45
חולון - Ice Peaks
26.11.2018
יום שני
3:8 21:00
מטולה ,Canada Center
30.11.2018
יום שישי
3:11 08:30
חולון - Ice Peaks
01.12.2018
שבת
1:12 22:45
חולון - Ice Peaks
03.12.2018
יום שני
SO 3:2
** Game Winning Shots
22:45
חולון - Ice Peaks
10.12.2018
יום שני
1:6 21:00
מטולה ,Canada Center
13.12.2018
יום חמישי
2:6 22:30
מטולה ,Canada Center
5:10 22:45
חולון - Ice Peaks
17.12.2018
יום שני
1:6 22:00
חולון - Ice Peaks
21.12.2018
יום שישי
3:10 23:00
חולון - Ice Peaks
26.12.2018
יום רביעי
2:7 22:00
חולון - Ice Peaks
28.12.2018
יום שישי
3:6 23:30
חולון - Ice Peaks
5:4 22:00
חולון - Ice Peaks
04.01.2019
יום שישי
10:5 22:45
חולון - Ice Peaks
10.01.2019
יום חמישי
4:9 22:00
חולון - Ice Peaks
11.01.2019
יום שישי
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
21.01.2019
יום שני
-:- 19:15
מטולה ,Canada Center
25.01.2019
יום שישי
-:- 20:45
מטולה ,Canada Center
-:- 21:00
מטולה ,Canada Center
31.01.2019
יום חמישי
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
04.02.2019
יום שני
-:- 23:00
חולון - Ice Peaks
06.02.2019
יום רביעי
-:- 23:45
חולון - Ice Peaks
15.02.2019
יום שישי
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
18.02.2019
יום שני
-:- 21:00
מטולה ,Canada Center
21.02.2019
יום חמישי
-:- 23:00
חולון - Ice Peaks
27.02.2019
יום רביעי
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
04.03.2019
יום שני
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
11.03.2019
יום שני