קבוצות זמן תאריך
0:16 20:00
מטולה ,Canada Center
31.10.2019
יום חמישי
5:4 22:15
חולון - Ice Peaks
01.11.2019
יום שישי
SO 5:4 22:00
מטולה ,Canada Center
07.11.2019
יום חמישי
7:5 22:00
חולון - Ice Peaks
08.11.2019
יום שישי
11:2 23:15
חולון - Ice Peaks
SO 2:1 21:30
חולון - Ice Peaks
11.11.2019
יום שני
1:20 22:45
חולון - Ice Peaks
-:- 22:15
חולון - Ice Peaks
15.11.2019
יום שישי
-:- 23:30
חולון - Ice Peaks
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
18.11.2019
יום שני
-:- 19:30
מטולה ,Canada Center
22.11.2019
יום שישי
-:- 22:15
חולון - Ice Peaks
-:- 23:30
חולון - Ice Peaks
-:- 21:30
חולון - Ice Peaks
25.11.2019
יום שני
-:- 22:45
חולון - Ice Peaks
-:- 23:15
חולון - Ice Peaks
28.11.2019
יום חמישי