מבזקי Hawks Haifa

בוגרים, העל 2018/2019

פרטי המשחק שעה תאריך
3:1
22:45
חולון - Ice Peaks
05.11.2018
יום שני
3:12
22:00
חולון - Ice Peaks
09.11.2018
יום שישי
8:5
22:45
חולון - Ice Peaks
12.11.2018
יום שני
1:15
22:45
חולון - Ice Peaks
26.11.2018
יום שני
3:8
21:00
מטולה ,Canada Center
30.11.2018
יום שישי
3:11
08:30
חולון - Ice Peaks
01.12.2018
שבת
1:12
22:45
חולון - Ice Peaks
03.12.2018
יום שני
SO 3:2*
22:45
חולון - Ice Peaks
10.12.2018
יום שני
1:6
21:00
מטולה ,Canada Center
13.12.2018
יום חמישי
2:6
22:30
מטולה ,Canada Center
5:10
22:45
חולון - Ice Peaks
17.12.2018
יום שני
1:6
22:00
חולון - Ice Peaks
21.12.2018
יום שישי
3:10
23:00
חולון - Ice Peaks
26.12.2018
יום רביעי
2:7
22:00
חולון - Ice Peaks
28.12.2018
יום שישי
3:6
23:30
חולון - Ice Peaks
5:4
22:00
חולון - Ice Peaks
04.01.2019
יום שישי
10:5
22:45
חולון - Ice Peaks
10.01.2019
יום חמישי
4:9
22:00
חולון - Ice Peaks
11.01.2019
יום שישי
4:11
23:00
חולון - Ice Peaks
24.01.2019
יום חמישי
4:3
19:30
מטולה ,Canada Center
25.01.2019
יום שישי
SO 4:5*
20:45
מטולה ,Canada Center
3:4
21:00
מטולה ,Canada Center
31.01.2019
יום חמישי
SO 9:10
22:45
חולון - Ice Peaks
04.02.2019
יום שני
1:8
23:00
חולון - Ice Peaks
07.02.2019
יום חמישי
9:3
23:00
חולון - Ice Peaks
13.02.2019
יום רביעי
3:6
23:00
חולון - Ice Peaks
27.02.2019
יום רביעי
1:8
23:00
חולון - Ice Peaks
07.03.2019
יום חמישי
2:4
22:45
חולון - Ice Peaks
11.03.2019
יום שני
0:6
22:15
חולון - Ice Peaks
15.03.2019
יום שישי
SO 5:4*
22:45
חולון - Ice Peaks
01.04.2019
יום שני
4:0
21:30
מטולה ,Canada Center
11.04.2019
יום חמישי
7:6
23:00
חולון - Ice Peaks
15.04.2019
יום שני
4:5
23:45
חולון - Ice Peaks
29.04.2019
יום שני
10:3
23:45
חולון - Ice Peaks
03.05.2019
יום שישי
12:2
22:45
חולון - Ice Peaks
06.05.2019
יום שני
4:5
22:15
חולון - Ice Peaks
10.05.2019
יום שישי
4:1
23:00
חולון - Ice Peaks
15.05.2019
יום רביעי
5:0*
23:00
חולון - Ice Peaks
16.05.2019
יום חמישי
12:2
22:45
חולון - Ice Peaks
20.05.2019
יום שני
5:1
23:00
חולון - Ice Peaks
22.05.2019
יום רביעי
6:2
21:00
מטולה ,Canada Center
24.05.2019
יום שישי
5:0*
23:00
חולון - Ice Peaks
29.05.2019
יום רביעי
5:0*
21:30
מטולה ,Canada Center
30.05.2019
יום חמישי
5:1
19:30
מטולה ,Canada Center
01.06.2019
שבת
5:5
20:15
חולון - Ice Peaks
30.06.2019
יום ראשון